Pơk uănh mông nar djăt: 10/8/2022

VOV4.M’nông-Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lĕ pơk rơh rƀŭn nchră ndal gay ma uănh năl mpeh nău tâm ton rlu tâm lơh mhe dơi geh đah Israel n’hanh Palestine đah nău ƀư ndranh rjaih nău bâh Ai Cập gay ma bah nău tâm rkeh jŏ 3 nar ba năp ta Gaza. Ta rơh rƀŭn nchră, Hội đồng Bảo an LHQ lĕ rnê ăp nău nsrôih bâh Ai cập tâm nău pă dăp du nău đă rlu tâm lơh đah Israel n’hanh mpôl kan tâm lơh hồi giáo Jiha bâh Palestine ta dải Gaza. Yơn lah ntŭk kan LHQ lĕ mbơh lor nău đă rlu tâm lơh lah dŭt mô dơi geh n’hanh bol ma geh tay bâh ăp nău pah kan mpôl rlăng mbra ƀư khuch da dê tât nău ueh mhe chính trị. Lah na nê̆ nău tâm lơh hao âk dăch aơ tâm nkual lĕ ƀư khuch khat âk tât ƀon lan ngăn. Nuĭh kan mbơh pă nău khlăy bâh LHQ mpeh Trung Đông an gĭt LHQ mbra tâm rgop na nê̆ đah Israel n’hanh Palestine gay ma mât nău đă rlu tâm lơh.

Nuĭh rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương