Pơk uănh mông nar djăt: 28/5/2022

VOV4.M’nông: Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mô dơi nchră nau ntrŭnh gay ma n’hao nau mhal Triều Tiên, yor Nga ndrel Trung Quốc, 2 dak kan nsum nklăch phiếu mô ndơn, kuăl jă ăp ding tâm nchră rgâl ma nau n’hao nau tâm rdâng bôk. Ntoh măt Mỹ ta LHQ Linda Thomas-Greeneld mbơh nkoch rnôk nkăch phiếu aơ lah “du nar mô geh nau ueh” đah hội đồng. Tĭng ntoh măt bah Mỹ, nau ƀư nkân ndrel mô geh nau mbơh ngơi bah Hội đồng Bảo an mra mô geh nau dơi kơl bah ôh ăp nau nkri tă bah Triều Tiên, mô lah hôm geh nau bonh đă Triều Tiên geh tay ăp nau kan joi nau tâm rkeh mhe. Hôm Nga ndrel Trung Quốc hôm mât nau dơi lah mô kơl an nau mhal Triều Tiên, ma rgâl tâm nê lah nau jăng lơi nau mhal gay ma tâm nchră./.

Nŭih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương