Pơk uănh mông nar djăt: 28/6/2022

 

VOV4.M'nông: Nar 27/6, Hàn Quốc ton nha hôm tâm dâl nău đah dak Triều Tiên  đŏng. Ơh nău ôp báo chí ta Seoul, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se an gĭt, Hàn Quốc hôm ton nkra lĕ rngôch ăp nkô̆ nău bar ding ma trong tâm dâl nău đŏng. Tĭng nê, chính phủ Hàn Quốc mbra tâm dâl nău gay geh dơi nău rgâl tâm trong tâm boh bar ding, dôl ơm dŭt mêl. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, nuĭh mhe dơn nău kan khay bah năp nơh an gĭt, an Triều Tiên bah ƀư njêng hạt nhân ngăn, chính phủ Hàn Quốc mbra pah kan đah ăp dak bah dih gay ndơ̆ luh du trong nchrăp mbra dơi rgâl geh wăng sa an Triều Tiên.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương