Pơk uănh mông nar djăt: 4/12/2021

 

VOV4.M'nông: UBND nkual ƀon têh Hà Nội mhe an dŏng trong nchrăp kan mpeh an gŭ êng, mât uănh, tĭng groi nđôi, but săm ji ta jay đah nuĭh ntưp Covid-19 ta nkual ƀon têh. Tĭng nê, đah nuĭh mât uănh ta jay lah nuĭh ntưp Covid-19 mô geh mpơl nău ji bôk năp, mô lah geh mpơl nău ji bôk năp ta rnoh đêt; Nuĭh ntưp mô geh ăp nău mpơl ji môr klơm soh mô lah mô tŏng oxy. 

Ăp drăp ndơ, ntrŭp dŏng kan dak si, ân geh đah nuĭh an gŭ săm êng ta jay, nuĭh gŭ ndrel du jay, cán bộ dak si n'hanh ăp nhih pah kan geh tât tĭng ƀư ăp quy định bah Bộ Y tế.  Rnôk nuĭh ntưp Covid-19 (F0) geh nău ŭch rŏng dơi an gŭ săm êng ta jay ân geh si ƀŭt đăng ký; rnôk uănh năl, ƀan rđău đă njrăng, n'gang nuh srê xã, phường, thị trấn an dŏng n'glêh an gŭ rgum êng ta jay đah ăp nuĭh ntưp ji F0./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương