Pơk uănh mông nar djăt: 21/10/2020

        VOV4.Mnông – Jêh 1 pơh mih na nao, rbông dak bah dak bât Pleikeo (xă Ayun, nkuăl Chư Sê, Gia Lai) mhe jêh le\ mpil n’hanh du đêt gâl le\ bu\l. Na nê|, nău mbơh bah UBND xă Ayun, nkuăl Chư Sê nkoch kloh, gâl rbông me bah dak bât Pleokeo geh mpil jâng bât 1 km. rlău ma ne\, ta yôk Pă Leng (xă Ayun) du gâl rbông êng geh neh lu\ p^ch rlâm, le\ bu\l.

Mih [ư mpil dak bât Pleikeo

 

D^ng le\ jong khuch khat bah 2 gâl rbông lah rlău 40 mét. Ta ntu\k, gâl rbông me đah bê tông le\ geh p^ch rlâm t^ng mpơng. Ăp n’gâng n’gang luh rbông. Dak bât Pleikeo lah dak bât câp 4, geh d^ng le\ prăk ntuh kơl rlău 119 rmen prăk. Tâm ne\, êng trong rbông hoch dak geh d^ng le\ 70 rmen prăk. Dak bât geh nkô| nău khlay đah xa\ Ayun-xă căn cứ cách mạng, nkual du\t jêr jo\t bah nkuăl Chư Sê, Gia Lai. Nău r[o\ng dak bât pă dak to\ an 500 ha ba n’hanh tuh mbo, ntrôl hun hao wa\ng sa ta ntu\k.

        

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương