Pơk uănh mông nar djăt: 10/8/2022

        VOV4.M’nông-Nar 9/8, mpôl pah kan bâh Ủy ban văn hóa, ntĭm nti bâh Quốc hội yor groi kruanh Ủy ban Tạ Văn Hạ leo hăn lĕ geh rơh pah kan đah UBND n’gor Gia Lai mpeh nău ƀư tĭng nău kơl kan, pháp luật mpeh njrăng, rdâng rmok dak ta oh kon se”.

Tĭng nău mbơh ta rơh rƀŭn nchră, lvang năm 2016 tât aƀaơ, oh kon se khĭt yor rmok dak ta Gia Lai lah 546 nŭh, tâm nĕ geh tât 401 oh kon se khĭt rmok dak. Dŭt âk nuĭh rmok dak lah yor mô blău re, mô gĭt vât mpeh mât đăp mpăn njrăng rdâng rmok dak. Gay ma bah rmok dak, bâh năm 2016 tât aƀaơ, n’gor Gia Lai lĕ mbơh tơih nău kan “Ngih jay đăp mpăn- njrăng rdâng rmok dak an oh kon se”, nti nău kan, mbơh tơih, rgŏ jă an 14.500 rnăk ƀon lan ta 20 xã, nkuăl têh. Bâh năm 2018, UBND n’gor Gia Lai lĕ pă prăk 13,5 rmen prăk gay ma năp bể re dak an ăp ngih nti ta n’gor. Aƀaơ, lam n’gor geh 90 bể re dak bâh ngih dak n’hanh ntŭk kan êng ƀư an.

Nuĭh rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương