Pơk uănh mông nar djăt: 10/8/2022


VOV4.M’nông - Liên minh châu Âu lĕ ndơ̆ sam ƀŭt n’glêh dŭt gay kơl tay tâm ton têh năm 2015 mpeh bôk nău kan hạt nhân ƀư tâm rlăch bah Iran. Rmôt 27 dak kan ndrel lĕ dâk ƀư ta n’gul an ăp rơh tâm nchră jŏ 4 nar ta Vienna, Áo đah Mỹ n’hanh Iran. Tĭng du hê kruanh gưl prêh Liên minh châu Âu, mbra mô dơi geh tay du nău rgâl đah sam ƀŭt, ơm lĕ dơi tâm nchră tâm 15 khay bah năp. Pơng nkre kâp ăp ding mbra ndơ̆ nău ntrŭnh n’glêh dŭt tâm đêt ngăn. Tâm rnôk nĕ, du hê kruanh N’gâng kan tâm rnglăp nchră nău Mỹ an gĭt, Oa-sin-tơn nchrăp ngăch dơi geh tâm ton gay rdâk nkra tay trong nchrăp ƀư nsum lĕ rngôch, hôm kuăl lah tâm ton hạt nhân Iran, tĭng ăp nkô̆ nău dăn đă bah Liên minh châu Âu.

 

Nuĭh rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương