Pơk uănh mông nar djăt: 24/7/2021

VOV4.M’nông: Di nkah 74 năm nar Tahen ơm-tahen sôt rmanh, kêng măng 23/7, Kruanh dak Nguyễn Xuân Phúc khâl, pă nklâm ndơ ân ăp rnăk tahen sôt rmanh tâm Ntŭk mât rong tahen ji jâk jru ndrel mât chăm nŭih geh n’hâm tâm n’gor Hà Nam, khâl, pă nklâm ndơ ân Mẹ Việt Nam janh dăng ndrel tahen sôt rmanh ntoh lư tâm n’gor. Ntoh măt rđau kan Đảng, Ngih dak ntoh nau nkah ngăn đah ăp tahen ơm, tahen sôt rmanh tâm ntŭk, ăp tahen ji ndrel rnăk vâl tahen khĭt, nŭih geh n’hâm tâm lam dak.

Kruanh dak Nguyễn Xuân Phúc rnê prêh ngăn ăp tahen sôt rmanh hŏ nsôih rlet rlau, rlet nau ji, roh hoach, ƀư tĭng nau Wa Hồ: Tahen sôt săk yơn mô gŭ dơm, lŏ ndâk njêng nau rêh ueh lơn, rgop nau ân neh dak âk lơn. Bah bơi tât 50 năm ndâk, ntŭk mât rong, kơl an tahen ji jâk jru ndrel mât chăm ân nŭih geh n’hâm n’gor Hà Nam hŏ ƀư jêh nau kan, ndơn bơi tât 3000 tahen sôt rmanh, hŏ rnê nkhôm ân rlua 72 rbăn nŭih geh n’hâm đah cách mạng, tâm nê, mât chăm ân 28 tahen sôt rmanh jâk./.

Nŭih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương