Pơk uănh mông nar djăt: 28/5/2022

 

       VOV4.M'nông: Ôi 27/5, UBND n'gor Dak Nông ƀư Tâm nchră rgâl dơh uĕh ntŭk tăch rgâl, đah tât râng bah ăp mpôl doanh nghiệp, kruanh rđău kan ăp nkuâl, ntơh măt jrô kan tăch rgâl n'hanh công nghiệp Việt Nam (VCCI) n'hanh ntơh măt du đêt n'gor dâk bôk năp lam dak mpeh rnoh nău dơi tâm rlong gưl n'gor. Năm 2021, PCI bah n'gor Dak Nông dâk tâl 52/63 n'gor,  nkual  ƀon têh lam dak, hao 8 gưl rđĭl đah năm 2020, rlău 7 gưl rđĭl đah trong nchrăp ndơ̆ luh.

Aơ lah dăp gưl dŭt têh n'gor dơi geh tâm 5 năm dăch aơ. Ntơm bah bôk  năm tât aƀaơ, n'gor Dak  Nông hŏ ôp uănh lam ăp nău jêr jŏt kŏ kol trong ntuh kơl tăch rgâl bah n'gor, djăt âk nău rgop bah ăp doanh nghiệp mpeh trong kan dja. Kruanh UBND n'gor Dak Nông Hồ Văn Mười, lah rjăp nău nsrôih n'hao rnoh  PCI năm 2022 n'hanh ăp năm bah kơi nê gay đăp mpăn geh nău dơi lơn; ƀư an ntŭk ntuh kơl, tăch rgâl dơh soih, kloh rvah lơn njêng nău nsĭng nơm an doanh nghiệp gŭ kan đăp mpăn n'hanh hun hao./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương