Pơk uănh mông nar djăt: 21/4/2021


 VOV4.Mnông – Nar 19/4, Kruanh UBND n’gor Dak Nông Nguyễn Đình Trung ký an nău ntrŭnh n’hao trong kan mât uănh, njrăng n’gang bri n’hanh hun hao bri. Tĭng nĕ, N’gâng kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao ƀon lan, ntĭm rđau Chi cục Kiểm lâm ƀư tĭng rjăp trong kan kâp njrăng n’gang măng nar, lơn lah tâm rơh yan wai hô, di rlu lễ; ƀư rmôt, ndeh rklư nchrăp rdâng, nking n’gang rnôk ŭnh sa bri; ƀa ƀơ uănh nđôi nău mbơh uănh sa bri ta trong mbơh nău bah nău kan gay uănh nđôi, saơ ơm ntŭk ŭnh sa bri. Rmôt kiểm lâm n’hao uănh nđôi gay saơ, nking n’gang n’hanh rmal ơm ăp nău ƀư tih Luật lâm nghiệp bah ta ntŭk; rmôt kan ăp nău kan, kâp njrăng, rgot joi ndal, jŏ nar ta ăp ntŭk geh hô.

 

Nuĭh rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương