Pơk uănh mông nar djăt: 15/5/2021

VOV4.M’nông: N’gor Dak Lak rnôk aơ geh rlau 60 nŭih dôl ma geh nkhah êng tâm ăp ngih dak si, ntŭk nkhah rgum, rlau 1.100 nŭih geh nkhah êng ndrel ntŭk gŭ. N’gor geh 26 ngih dak si tâm 19 nkuăl, nkuăl têh, nkuăl ƀon têh, du ngih dak si ndâk kơl nau kan săm ân ăp nŭih ntưp srê Covid-19, ndrel 5 ntŭk nkhah rgum nsum. Đăp mpăn tơm điện mro, đăp mpăn ueh ân nau kan njrăng rdâng srê, Điện lực Dak Lak hŏ rđau ăp rmôt kan nchrăp mêt uănh trong điện ndrel trạm biến áp tâm ăp ntŭk ngih dak si, ntŭk nkhah, săm ji.

Dak Lak nchrăp ăp nau kan ân njrăng rdâng srê

Nkre lah, nchrăp máy poh điện têm ndrel n’hao nŭih mât chăm tâm măng nar tâm ngih dak si Hiăn klơm soh Dak Lak, ntŭk rgum săm ân nŭih ji srê Covid-19. Bah năp, PC Dak Lak hŏ dŏng nau kan rdâng srê tâm ntŭk ƀĭt rđau pă điện bah n’gor Dak Lak./.

 

Nŭih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương