Pơk uănh mông nar djăt: 10/8/2022

VOV4.M’nông-Kêng măng nar 9/8, ta nkuăl ƀon têh Buôn Ma Thuột, đoàn n’gor Dak Lăk ƀư bôk nău kan tâm mâp măt n’hanh rnê nsơm sinh viên rnoi đê̆ ntoh lư n’gor Dak Lak năm 2022. Di rơh aơ đoàn n’gor Dak Lăk rnê 59 sinh viên rnoi đê̆, dôl geh tĭng nti ta ăp ngih nti đại học ta lam dak, geh nău dơi ntoh lư tâm năm nti 2021-2022.

 

Nuĭh leo kan Đoàn n'gor pă bằng khen an ăp nuĭh geh rnê

 

Chup rup nkah ndray đah ăp đại biểu

Râng bôk nău kan, ăp băl sinh viên lĕ geh tâm nchră, tâm mbơh đah groi giáo sư- tiến sĩ Buôn Krông Tuyết Nhung, nai nti ngih nti Đại học Tây Nguyên mpeh bôk nău sinh viên đah mât rbăy văn hóa rnoi mpôl. ăp băl lĕ mbơh na nê̆ nău mĭn, nău uănh năl bâh săk nơm đah nău way ueh êng mpôl rnoi, dăn đă du đê̆ trong kan tâm rgop mât rbăy n’hanh n’hao nău ueh way ơm, ngăn lah nău ngơi, nău nchih bâh rnoi nơm.

Nuĭh rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương