Pơk uănh mông nar djăt: 16/5/2022

VOV4.M’nông- Kêng măng nar 15/5, Hội liên hiệp mom ndăm Việt Nam n’gor Dak Lak n’hanh mpôl nai dak si mom n’gor ƀư bôk nău rnê nai dak si mom ntoh lư n’gor Dak Lak năm 2022, rnê 32 nai dak si mom geh âk nău tâm rgop đah n’gâng kan dak si, pă ndơ an 2 nai dak si mom geh nău rêh jêr jŏt. Ta bôk nău kan, ăp nai dak si mom lĕ tâm mbơh nău tă kan, nău kan n’hanh ăp nău jêr tâm rnôk pah kan, ngăn lah ta rnôk nău duh jêr njrăng rdâng Covid-19.

Rnê ăp nai dak si mom ndăm.

 ăp nai dak si mom lĕ njoăl ăp nău ŭch, nău rŏng, nău ŭch bâh ƀon lan gay ma n’hao nău kan njrăng rdâng nuh srê, ndrel đah n’gâng kan dak si mât đăp mpăn nău kan mât chăm săk soan, đăp mpăn nău rêh jêng.

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương