Pơk uănh mông nar djăt: 28/5/2022

VOV4.M’nông: Ngân hàng chính sách xã hội n’gor Dak Lak dôl ntrŭt dăng ngăch nau pă tơm prăk, leo tơm prăk ân manh sĭt kơl ndâk ndrel hun hao văng sa tĭng nau ntrŭnh mrô 11 lơ 30/1/2022 bah Chính phủ. Dak Lak hŏ jao 259 rmen 200 rkeh prăk tĭng nau nchrăp ân manh bah bôk nau tĭng tĭng nau ntrŭnh mrô 11 bah Chính phủ. Tâm nê, 254 rmen 400 rkeh mra geh ân manh tĭng nau ntrŭnh mrô 11 bah Chính phủ. Tâm nê, 254 rmen 400 rkeh mra ân manh gay ƀư.

Bôk nau kan bah neh dak mpeh nau hun hao văng sa rêh jêng nkuăl rnoi mpôl đê̆ ndrel gôl yôk lvang 1 ntơm năm 2021 tât năm 2025. Bah năp nê, Trung ương kŏ mra ntop tay ân Dak Lak rlau 71 rmen gay ma ntrŭnh ƀư 3 tâm 5 bôk nau kan ân manh tĭng nau ntrŭnh mrô 11. Tâm nê kơl an pă kan pah, mât ndrel pơk hvi nau pă kan pah 50 rmen, ân manh ngih gŭ 20 rmen, ndrel kơl an kon se nti, sinh viên geh nau rêh jêr jŏt manh rvăt máy tính, ndơ dŏng kơl ntĭm nti trực tuyến du rmen 100 rkeh./.

Nŭih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương