Pơk uănh mông nar djăt: 5/8/2021

VOV4.M’nông: Tĭng Rnâng kan rđau nau njrăng, rdâng srê Covid-19 n’gor Dak Lak, tâm lơ 4/8, lam n’gor kơp dơn geh 24 nŭih ntưp SARS-Cov2 tâm 9 nkuăl, nkuăl têh. Ea Kar lah nkuăl geh kơp dơn âk ngăn nŭih ntưp, đah 6 nŭih, jêh nê lah 2 nkuăl Cư M’gar ndrel Krông Pách, du nkuăl geh 5 nŭih, nkuăl têh Buôn Hồ ndrel nkuăl Buôn Đôn du rmôt kan geh 2 nŭih, ăp nkuăl: Ea H’Leo, Ea Súp, Krông Năng ndrel Cư Kuin du nkuăl du hê.

Ăp nŭih aơ geh saơ tâm ƀon lan ndrel geh nau ntưp tă bah nkuăl ƀon têh Hồ Chí Minh, n’gor Đồng Nai ndrel n’gor Bình Dương. N’gâng kan dak si Dak Lak hŏ ntơm joi geh rlau 100 nŭih F1 geh tât ăp nŭih ji gay ma sŏk mham uănh năl ndrel leo nkah nsum. Kơp tât 5h kêng măng lơ 4/8, n’gor Dak Lak geh dĭng lĕ 203 nŭih ntưp đah SARS-Cov2, tâm nê dôl săm 300 nŭih, 7 nŭih bah ndrel mô geh nŭih khĭt./.

Nŭih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương