Pơk uănh mông nar djăt: 4/8/2021

 

          VOV4.M'nông: Nar (3/8), UBND n'gor Dak Lak hŏ geh si ƀŭt njuăl Bộ Công thương gay dăn đă ntop kơl tăch ndơ tuch tăm ta n'gor tâm nê lơn âk lah Bơ n'hanh Sầu riêng. N'gor Dak Lak aƀaơ geh nklăp 5.300 ha sầu riêng dôl an klêh play, rnoh âk play năm aơ nchroh nklăp rlău 100 rbăn tấn, lơn âk lah ntil Ri6, Dona săk kah uĕh. Lam n'gor geh nklăp 5 rbăn n'gul ha bơ dôl klêh play đŏng, rnoh âk nklăp 82 rbăn tấn. gay đăp mpăn dơi tât rnoh kan ndrop nkre njrăng n'gang nuh srê nkre hun hao wăng sa UBND n'gor Dak Lak hŏ rđău đă ăp nkuâl tâm n'gor lor nchrăp joi âk trong nkra kơl ƀon lan tăch ndơ tuch tăm. Ndrel đah nê, UBND n'gor Dak Lak geh si ƀŭt dăn đă Bộ Công Thương ntop kơl buăt nthoi đah ăp ntŭk ndranh tăch điện tử, ntĭm nti an ƀư ăp nău kan buăt nthoi tăch ndơ kalơ ntŭk tăch rgâl têh, ndơ̆ play Bơ, Sầu riêng bah n'gor hao ntŭk ndranh tăch rgâl điện tử.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương