Pơk uănh mông nar djăt: 19/6/2021

 

VOV4.M’nông: Ta năp nău tât krit nji bah nuh srê ta ndrôk rpu, kik djăr, Sở Nông nghiệp n'hanh Phát triển Nông thôn n'gor Dak Lak mhe an dŏng trong nchrăp an ƀư "Khay mât kloh uĕh, puh nkhĭt kaman ntŭk gŭ rêh rơh 1/2021” n'hanh njrăng, n'gang nuh srê ta lam n'gor. Tĭng nê, ntơm bah nar 20/6/2021 tât 20/7/2021, ăp ntŭk, ăp rnăl mât rong sŭr djăr, ndrôk rpu ta n'gor Dak Lak mbra ƀư puh nkhĭt kaman lĕ rngôch ndrung n'gar, nkual mât rong n'hanh wăr kiău ma ăp pơh 1 tơ̆. Puh rao kloh uĕh ndơ dŏng rdeng lôch ăp tơ̆ sĭt hăn rdeng. Mpôih kuaih kloh uĕh nkual krŭng ndrôk rpu, kik djăr; rgum ndŏk su mô lah tâp bôr ndâp. Kơp tât nar 17/6, Dak Lak geh 8/15 nkuâl, thị xã, nkual ƀon têh ntoh nuh srê ji ndŭl djroh sŭr Châu Phi, lĕ rngôch rnoh sŭr geh ntưp ji, khĭt ân tâp bôr rlău 350 mblâm./.  

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương