Pơk uănh mông nar djăt: 14/5/2021


VOV4.M’nông – UBND n’gor Dak Lak mhe geh nău ntrŭnh mpeh nău jao na nê̆ trong nchrăp prăk ntuh kơl hun hao tơm prăk n’gor pă manh lor ƀư bôk nău kan rƀŏng tĭng lam dak ndâk njêng ƀon lan mhe, trong nchrăp năm 2021. Tĭng nĕ, dĭng lĕ tơm prăk dơi pă lah 180 rmen prăk. UBND n’gor jao ăp ntŭk kan geh tât mbơh ƀư trong nchrăp prăk đăp mpăn di nău rƀŏng, rnoh an ƀư bah bôk nău kan. UBND ăp nkuăl, nkual têh, nkual ƀon têh tĭng tâm rnoh prăk dơi tâm pă n’hanh sam ƀŭt rhăch nău ndơ ƀư dơi uănh an ntrŭnh pă na nê̆ trong nchrăp prăk tât tĭng nău nchrăp ƀư. Ăp nuĭh tơm ntuh kơl tĭng rnoh prăk dơi pă, rgŏ jă tât râng bah nuĭh ƀon lan gay ƀư n’hanh trok prăk di nău ntrŭnh.

 

Nŭih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương