Pơk uănh mông nar djăt: 4/12/2021

VOV4.M'nông: Kêng măng 3/12, Mpôl pah kan bah Bộ Y tế, Văn phòng Quốc hội n'hanh Hội đồng dân tộc bah Quốc hội hŏ geh rơh pah kan ta n'gor Dak Lak mpeh pah kan njrăng, n'gang nuh srê Covid – 19 n'hanh hăn uănh năl ntŭk nchrăp ƀư Nhih dak si Trung ương Tây Nguyên.

Lah ta rơh pah kan, Bộ trưởng Bộ Y tế uănh năl, Dak Lak hŏ geh ăp nău nsrôih n'hanh ƀư jăp pah kan njrăng, n'gang nuh srê Covid – 19, n'gor hŏ nkân nkân n'hanh nkra di. Lôch nê, kơl rnoh âk nuĭh khĭt tă bah Covid-19 bah Dak Lak dŭt đêt, dah 1/5 rđĭl đah rĭng geh nsum bah lam dak, n'gor mbra ơm plơ̆ tay nău rêh kơt ơm. Mpeh trong nchrăp rdâk njêng Nhih dak si Trung ương nkual Tây Nguyên, Bộ trưởng Bộ Y tế an gĭt, mô kơp Tây Nguyên ri lĕ rngôch ăp nkual hŏ geh nhih dak si mha êng bah Bộ da dê. Tây Nguyên hôm dôl lah nkual klŭng mpeh săk tam kan dak si, nău rdâk njêng nhih dak si trung ương lah dŭt geh nău khlay./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương