Pơk uănh mông nar djăt: 19/6/2021

 

VOV4.M’nông: Tâm rơh hop pơk sŏng dăng đah tiểu ban đăp mpăn n'hanh tahen njrăng n'gang neh dak bah Nghị viện châu Âu, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi, kuăl jă Nhật Bản  n'hanh Liên minh châu Âu (EU) ân ndrel nkra nsum ăp ntul rlong bah nkual Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương tâm nê geh njrăng uănh tât Trung Quốc. Ta rơh hop, Bộ trưởng Kishi klach rvê mpeh nău Trung Quốc dôl n'hao âk tahen dŭt ngăch ma mô gĭt kloh moh ndơ ƀư. Nkre, nduih lah Luật dak lêng tă bah Trung Quốc dŏng ƀư n'hanh lah rjăp nău khlay bah nău đăp mpăn nô nău wăr yơn dak lêng Đài Loan. Tâm rnôk Liên minh châu Âu (EU) dôl geh ăp nău "tâm rkeh" nar lơn ma hô đah Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản kêu kuăl jă EU ân ndơ̆ luh du nău lah dăng lơn tâm trong hăn nsum gay đăp mpăn nău ton nâp dăng bah mpôl an nkual “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương