Pơk uănh mông nar djăt: 25/9/2021

 

VOV4.M'nông: Ủy viên Quốc Vụ viện nkre ƀư Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị mhe ƀư ôp srĭng nău pơk sŏng dăng đah kruanh Đại hội đồng Liên Hợp quốc tâl 76 nkre ƀư Bộ trưởng Ngoại giao Mandives Abdulla Shahid. Ta rơh ôp srĭng nău, Ủy viên Quốc Vụ viện nkre ƀư Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị an gĭt, Trung Quốc way mât n'hanh tĭng ƀư trong kan tĭng âk ding, tĭng jăp nău ŭch tât kan n'hanh Hiến chương Liên Hợp quốc, tâm nê Liên Hợp quốc ƀư n'gâng tơm, đăp mpăn rĭng grep lam ntŭr neh nsing tâm luật dak bah dih. Nău hun hao bah Trung Quốc mbra rgop tâm nău đăp mpăn lam ntŭr neh n'hanh nău hun hao bah ăp dak tâm nê geh ăp dak dôl hun hao. Trung Quốc mpŏng Đại hội đồng Liên Hợp quốc năm kan mhe mbra rgop uĕh lơn tâm nău ntrŭt ntrôl rdâk njêng du jâng wăng sa nsum mpôl yor ma nău rêh nsum bah ntil kon nuĭh; kơl ăp dak hun hao, lơn lah dak jê̆ n'hanh dah găp./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương