Pơk uănh mông nar djăt: 4/8/2021

 

          VOV4.M'nông: Nar (3/8), UBND n'gor Bình Dương hŏ sa nkra, n'glăp dŏng 2 nhih dak si manh ntăm an ƀư rnoh hvi 8.300 nsưng gay kơl săm nuĭh ji Covid-19. Du nhih dak si ntăm an ƀư ta nhih nti Đại học Việt Đức, thị xã Bến Cát n'hanh du nhih dak si ntăm an ƀư ta nkual jay xưởng bah Công ty Cổ phần phát triển công nghiệp BW, mpeh thị xã Bến Cát.

Ntŭk tâl 2 bah Nhih dak si hŏ ntrŭp ndơ dŏng săm ji tâm di gay săm nuĭh ji Covid-19 bah mô mpơl ji, mpơl ji đêt. Nkre geh tay, 600 nsưng bĭch ji ntrŭp máy n'hôr oxy buăt nthoi đah tơm oxy nklang. Bah năp nê, Nhih dak si manh ntăm an mbrô 1 Bình Dương tă bah Tổng Công ty Becamex IDC ƀư ntăm an ta Ntŭk rgum pla n'hơ dak bah dih ta nkual ƀon têh mhe Bình Dương đah 1.500 nsưng geh ăp tŏng ndơ năp uĕh mhe. Nhih dak si dja hŏ dơn săm an rlău 1.300 nuĭh ji Covid-19 n'hanh hŏ geh 140 nuĭh sĭt bah nhih dak si./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương