Pơk uănh mông nar djăt: 16/6/2021

 

VOV4.M'nông: Thủ tướng Australia n'hanh Thủ tướng Anh mhe mbơh mpeh nău bar dak mhe geh nău tâm ton rpaih mpeh Tâm ton dah rŏng tăch rgâl bar ding. Nău tâm ton dja dơi mpŏng mbra ƀư tâm rsong tăch rgâl đah bar dak hao hang rmen Australia (AUD) ăp năm. Thủ tướng Anh lah rjăp, nău tâm ton dja mbra pơk hvi tâm boh lhăt dôl geh aƀaơ đah Anh n'hanh Australia lôch Anh luh bah Liên minh châu Âu. Hôm Thủ tướng Ausralia Scott Morrison an gĭt aơ lah nău tâm ton tăch rgâl dŭt têh mhe lam ntŭr neh aƀaơ n'hanh mbra nsĭt ăp nău geh têh kuâng an lĕ bar dak./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương