Pơk uănh mông nar djăt: 24/5/2022

VOV4.M’nông: Kruanh n’gâng kan mhe Australia Peny Wong mbơh, Chính phủ mhe bah Australia uănh khlay ngăn tât nkuăl Thái Bình Dương ndrel tâm rơh tât mra geh âk nau nsôih gay ma ntŭt dăng lơn tay nau tâm boh đah Australia ndrel nkuăl aơ. Tâm du nau ntoh nau ngơi bôk năp đah nau dơi ƀư Kruanh n’gâng kan Australia Peny Wong bơh, nkuăl aơ dôl ma rdâng đah âk nau ntul rlong têh ê tă geh, yơn lah Australia mra hăn ndrel nsum đah ăp dak tâm nkuăl tâm ăp nau kan aơ. Kruanh n’gâng kan Peny Wong lah rjăp Australia mra geh tay âk nau kan gay ma tâm nthoi ueh lơn đah nkuăl Thái Bình Dương. Ngăn lah tâm rơh tât, Australia mra geh ăp nau kan ngăn gay ma ndrel đah ăp dak tâm nkuăl rdâng đah ăp nau ntul rlong mpeh rgâl mhe trok nar, kơl ndâk jêh lôch bah srê, n’hao nau tâm boh neh dak ndrel trong dak lêng. Australia kŏ mra pơk hvi nau dơi gay âk nŭih pah kan bah ăp dak Thái Bình Dương dơi tât dak aơ pah kan./.

Nŭih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương