Pơk uănh mông nar djăt: 16/5/2022

VOV4.M’nông- Nuĭh leo kan Triều Tiên Kim Jong Un mhe leo rơh rƀŭn nchră ndal bâh n’gâng kan chính trị n’hanh đă tahen mât đăp mpăn rnoh pă dak si ta Bình Nhưỡng rnôk ma neh dak dôl geh tâm rdâng đah rơh ntoh luh nuh srê Covid-19 bôk năp geh uănh năl. Tĭng nău mbơh bâh hãng thông tấn tơm ngăn bâh Triều Tiên KCNA, dak aơ lĕ geh kơp dơn tay 8 nuĭh khĭt n’hanh rlău 392 rbăn nuĭh geh kop duh săk. Nău mbơh bâh KCNA mô mbơh na nê̆ geh dĭng âk nuĭh ntưp SARS-CoV2 ma kanŭng geh uănh năl ăp nuĭh duh kop. Dak aơ lĕ geh dŏng ăp trong kan ndal ngăch gay ma bah ir nău ntưp rêng bâh kaman. Aƀaơ n’hao rnoh nuĭh khĭt dơi uănh lah ntoh luh bâh nkô̆ nău mô mât njrăng tâm nău dŏng dak si yor mô gĭt vât n’hanh mô gĭt nău rgâl săk bâh Omicron bâh kaman SARS-CoV2 tâm ban kơt nău mât săm.

Nuĭh rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương