Pơk uănh mông nar djăt: 25/9/2021


VOV4.M'nông: Nga n'hanh mpôl tahen Taliban mât bôk ta Afghanistan dôl tâm nchră mpeh nklăp du mpôl đă hăn kan bah chính phủ tă bah Taliban ntăm n'hao hăn tât khâl Nga tâm let năp tay. Yơn lah, tĭng tơm nău lư bah Bộ Ngoại giao Nga, nkô̆ na nê̆ bah rơh tâm nchră mô hŏ dơi mbơh gĭt. Bah năp nê, Thứ trưởng Bộ Văn hóa n'hanh Thông tin Afghanistan, nkre lah nuĭh ntơh ngơi bah Taliban an gĭt, chính phủ bah Taliban ŭch khâl Maxcơva. Taliban dôl dăn đă Nga ƀư tơm ndranh đah Liên hợp quốc n'hanh Afghanistan gay bah ir mpet jâk nău ntrŭnh rmal đah dak dja tâm ban kơt kơl plơ̆ njêng tay neh dak./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương