Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/5/2020

VOV4.K’ho – Jat Bộ Y tế yal tus 6 jơ drim do ngai 22/5, Việt Nam ờ geh cau gơbàn kòp Covid-19 pa. Tu\ do, kờp jơh khà cau gơbàn kòp là 324 nă, neh geh 266 nă cau bời kòp. Bè hơ\, neh tòm 36 ngai Việt Nam ờ geh cau bơ tờp kòp tàm mpồl bơtìan.

Kờp tus 6 jơ drim do, ngai 22/5, Việt Nam geh 184 nă cau bơ tờp kòp mut bơh lơgar ndai geh tam cah mơ. Jat Mpồl đơng lam dà lơgar rơcang sơndră kòp Covid-19 yal, kòp Covid-19 tàm ua\ lơgar rềp bal mờ tàm dunia gơlik geh kal ke ngan, ờ gơtùi git lài. Pa do, Việt Nam neh geh ua\ cau kòp mut bơh lơgar ndai. Den tàng, tơngai tus, bol he gam pal kơ lôi rơcang sơndră mờ kòp Covid-19.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định