Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 15/6/2021

VOV4.K’ho- Tàm jơnau yal jơnau đơs pơndut bơh Thủ tướng Phạm Minh Chính dê tàm dơ̆ tìp mat mờ ală cau khoa học, ală mpồl lơh sa kă bro kơlôi sơnơng, lơh gơlik sơnơm vaccine rơcang sơndră kòp Covid-19, Thủ tướng sồr tơrgùm tă bơsong di tŭ ală kal ke, kòl yan bè adat boh lam, cơ chế, broă lơh jat nùs nhơm lơh jat bơta geh ngan, lơh gơlik bơta ƀuơn ngan rlau jơh ai broă kơlôi sơnơng, tàm jàu công nghệ mờ lơh gơlik sơnơm vaccine.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sồr bè jơnau git wă pal ring bal sơnơm vaccine geh bơta lơh nền, geh bơta kuơ jŏ jòng tàm broă rơcang sơndră kòp bơtờp đơs bal mờ tàm broă rơcang sơndră kòp Covid-19 đơs is, mờ kung pal gơ ơm tàm broă rơndap lơh bal kơlôi sơnơng, tàm jàu công nghệ, lơh gơlik sơnơm vaccine nàng ờ mìng rơcang lài tàm broă sơndră kòp mờ gam tềm pềr kes priă dà lơgar jơh bal tềng đap mat mờ jŏ jòng. Bè kơnòl broă, broă lơh tàm tơngai tus, Thủ tướng sồr pal bơt bơtàu broă rơndap lơh, broă lơh dà lơgar, broă rơndap lơh jŏ jòng, tơl làm nàng kơlôi sơnơng lơh gơlik, tàm jàu công nghệ sơnơm vaccine, kuơmàng là sơnơm vaccine rơcang sơndră kòp Covid-19.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định