Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 15/6/2021

VOV4.K’ho- Mho ngai 14/6, ồng Phạm Minh Chính- Thủ tướng Chính phủ neh geh dơ̆ cribơyai tàm điện thoại mờ Thủ tướng lơgar Tây ồng Jean Castex.

Tàm dơ̆ cribơyai, Thủ tướng Chính phủ ồng Phạm Minh Chính đơs niam ngan ală bơta bơtàu tơnguh niam bơnĕ bơh bơta gĭt gơ̆p Việt Nam mờ Tây tàm tơngai pa do, đơs nền lơgar Tây là dùl tàm ală lơgar lơh broă bal lam lài bơh lơgar Việt Nam dê tàm châu Âu mờ kơ̆p kờñ sơlơ tơnguh rlau tai ală bơta gĭt gơ̆p lơh broă bal ờs mờng, pin dờn mờ jŏ jòng đah 2 lơgar dê. Bàr Kuang đơng lam bồ ring bal mờ gơ̆p tam pà bal bơta mờng chài tàm broă rcang sơndră kòp. Thủ tướng lơgar Tây đơs ngan dong kờl Việt Nam tàm broă lơh jŏ jòng pà sơnơm vaccine. Bè lơh broă bal lơh sa đah 2 gah, bàr Kuang đơng lam bồ neh cribơyai uă broă lơh ngan ngồn nàng sơlơ tơnguh bơta gĭt gơ̆p 2 lơgar dê; ring bal pơgồp bal niam, lơh ngan lam lơh, ngui geh cồng nha Hiệp định EVFTA mờ gờñ lơh sir kĭ ring bal EVIPA; ai tơl bơta ƀuơn ai broă tăc phan lơh bơh suơn sre bơh lơgar Việt Nam dê mut tàm drà kă bro lơgar Tây ngan là ală plai chi gam tàm tơngai tơnhào bơh lơgar Việt Nam dê tŭ do.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định