Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/4/2021

VOV4.K’ho- Mang ngai, 12/4, rlau 500 nă cau bơsram dờng lơgar Lào mờ Campuchia gam bơsram tàm ƀòn dờng Hồ Chí Minh neh tus bal broă lơh tìp mat lơh kuèng niam chài rơgơi di dơ̆ sa tềp bơhiàn yau Bunpimay (Lào) mờ Chol Chnam Thmay (Campuchia). Broă lơh do bơh Thành đoàn ƀòn dờng Hồ Chí Minh pơgồp bal mờ Tổng Lãnh sự quán lơgar Lào mờ Tổng Lãnh sự quán lơgar Campuchia tàm ƀòn dờng Hồ Chí Minh bơyai lơh.

Do là broă lơh tơngŏ bơta sền gròi lời ai cau bơsram dờng lơgar Lào, Campuchia in gam jat bơsram tàm ală hìu bơsram đại học tàm ù tiah ƀòn dờng Hồ Chí Minh dê tàm dơ̆ sa tềp bơhiàn yau Bunpimay lơgar Lào mờ Chol Chnam Thmay lơgar Campuchia dê geh bơyai lơh tàm nggùl nhai 4 pah nam. Broă lơh tìp mat lơh kuèng do gam lơh geh tơl bơta nàng đoàn viên ơruh pơnu ƀòn dờng Hồ Chí Minh, cau bơsram dờng lơgar Lào mờ cau bơsram dờng lơgar Campuchia dê geh dơ̆ jòi gĭt bal bè jơnau kah yau bơta gĭt gơ̆p Việt Nam – Lào- Campuchia, pơgồp bơnah bơtàu tơnguh ai bơta tam klăc bal ờs mờng, bơta gĭt gơ̆p lơh bơyô bal đah ơruh pơnu 3 lơgar dê.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định