Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/6/2021

VOV4.K’ho- Jat Công ty Ồs đèng Dak Nông yal, bơh bồ nam tus tŭ do, gùt gah lơh broă neh lam lòt sền mờr 4 rơbô 400 nă năc ngui đèng mờ sền gŏ 642 dơ̆ lơh tìs.

Gah Ồs đeng Dak Nông lòt sền ờdo ờdă gùng che ồs đèng

Tàm hơ̆, 21 dơ̆ lơh tìs kơñau đèng, 474 dơ̆ lơh tìs bè giá đèng mờ 142 dơ̆ lơh tìs ndai. Kờp jơh khà đèng lơh tìs pal tơm wơl là 12 rơbô 845 kWh, mờ khà priă tơm wơl mờr 365 tơlak đong. Công ty neh jun anih lơh broă geh gơnoar in lơh glài 21 dơ̆ lơh tìs. Tus tŭ do, anih lơh broă geh gơnoar neh ai kơrnoat lơh glài đơs lah gơwèt mờ 4 dơ̆ lơh tìs mờ lơh glài lơh tìs mờ priă 1 dơ̆, mờ khà priă 12 tơlak 500 rơbô đong. Ală dơ̆ kơñau đèng uă ngan drơng jơnau kờñ ngui tàm rài kis, năc ngui sùm ngui is che cáp tàm tơrƀŏ tơn tàm gùng che ồs đèng hạ thế nàng ngui ờ duh lòt gan tàm ală măy đo was. Nàng sền gŏ ală dơ̆ lơh tìs, gah ồs đèng ală tiah sùm geh broă rơndap lơh lòt sền năc ngui dùl bă ngan ngồn mờ di pal.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định