Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 15/5/2021

VOV4.K’ho - Ngai òr (14/05), ồng Bùi Văn Cường, Ủy viên Đảng Dà lơgar, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư kí Quốc hội lam bồ mpồl kuang bàng sền gròi broă tĕ khà bơh Ủy ban tĕ khà Dà lơgar geh dơ̆ lơh broă mờ Tỉnh ủy Gia Lai, Kon Tum bè broă lơh jăt broă tĕ khà kuang bàng Quốc hội khoă 15 mờ kuang bàng HĐND ală cấp tơngai bơh nam 2021 tus 2026.

Ồng Bùi Văn Cường, Ủy viên Đảng Dà lơgar, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư kí Quốc hội lơh broă mờ Tỉnh ủy Gia Lai

Ồng Bùi Văn Cường, Ủy viên Đảng Dà lơgar, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư kí Quốc hội loh broă mờ Ủy ban tĕ khà càr Kon Tum

Tàm càr Gia Lai, tus tŭ do, càr do neh bơyai lơh 17 dơ̆ tìp mờ cau tĕ khà mờ cau tơlĭk măt tĕ khà kuang bàng Quốc hội khoă 15 mờ 155 anih tìp mờ cau tĕ khà mờ kuang bàng HĐND càr tơngai bơh nam 2021 tus 2026. Mờ bơta krơi is là anih geh gal làng bol kòn cau, Ủy ban tĕ khà ală cấp tàm càr Gia Lai neh sền kuơ tàm broă lam sồr ală làng bol; lơh jăt nền nòn ală kơrnoăt tàm broă sơndră mờ kòp Covid-19, gàr niam ờ do ờ dă ai dơ̆ tĕ khà in.

Tàm càr Kon Tum, Ủy ban tĕ khà càr neh lơh jăt niam, di tơngai ală tơngu me broă tĕ khà di jăt mờ jơnau bơto sồr bơh Dà lơgar mờ adăt boh lam geh ai. Ồng Bùi Văn Cường đơs tờm, ală càr tiah đah tô Tây Nguyên pal bơyai lơh bơsram tàp, tam pà kơnòl mùl màl ai mpồl lơh broă tĕ khà mờ rơcang lài, bơsong di pal ală bơta gơlĭk geh.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định