Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/4/2021

VOV4.K’ho- Bơh bồ nam tus tŭ do tàm càr Kon Tum neh geh 15 nă kơnòm dềt gơtìp chơ̆t bŭ dà nđàc sơngĭt ngan. Ală dơ̆ chơ̆t bŭ dà tàm kơnòm dềt uă gam gơ sồr gơnoar atbồ, gah lơh broă geh gơnoar tàm tiah do dê lơh loh jơnau bơh tài gơbàn mờ geh broă lơh kơryan geh cồng nha.

Mờr dùl nhai neh lòt gan kờp bơh ngai 3 nă kơnòm bơsram ơdŭ 5B, hìu bơsram kấp dùl Nguyễn Bá Ngọc, xã Hòa Bình, ƀòn dờng Kon Tum gơtìp chơ̆t bŭ dà, mơya ồng

Đinh Công Hoàng, Bí thư Chi bộ mơkung là Kuang atbồ thôn 5 kung ờ hềt jơh bơta nrơ̆t ndơl sơl. Ồng Hoàng pà gĭt, tiah gơbàn chơ̆t bŭ dà nđàc sơngĭt lơh 3 nă sau chơ̆t là dùl tơnau dà tềng hơđơm jơng rƀòng yuh dà tih bơh bơtơ̆t rƀòng dà Ia Băng dê. Tŭ do, pah dơ̆ lòt gan tiah do, gam gơ tơngòr ngan bè dơ̆ chơ̆t bŭ dà tàm tiah do.

Tŭ hơ̆, mờr mang hơ̆ sồng lòt jòi kòn, jòi sau. Tŭ dờp geh jơnau yal sền gŏ bàr pe nă sau dềt lòt nhơl tàm tiah suơn kao su do den tus tàm do, sền gŏ rơndeh coh mờ ào mpha ơn tàm suơn kao su, hơ̆ sồng hòi oh mi mù ñơ̆p jòi. Dà mìng jrô bam kồ jơng lơm mờ mù jòi dùl dơ̆ 3 nă sau dềt tơn bè hơ̆. Jòi gŏ dơ̆ lĕ tơn. Añ là añ gơ lơh gơ hòr dà mat ờ gơtùi đơs jơnau lơi tơn.

Tơnau dà tiah 3 nă kơnòm dềt bơsram ơdŭ 5 tàm xã Hoà Bình chơ̆t

Kờp bơh bồ nam tus tŭ do, tàm ù tiah càr Kon tum geh 15 nă kơnòm dềt chơ̆t bŭ dà. Tàm hơ̆ ƀòn dờng Kon Tum geh 8 nă; kơnhoàl Đăk Glei 4  nă; kơnhoàl Đăk Tô 2 nă mờ kơnhoàl Đăk Hà 1 nă. Ngan ngồn pà gŏ jơnau gơbàn tờm ngan gơlam tus bơta chơ̆t bŭ dà tàm càr Kon Tum là tài bơh bơta gĭt wă bal bơh mpồl bơtiàn dê bè broă rcang, sơndră bŭ dà ai kơnòm dềt in gam ờ hềt pràn; kơnòm dềt gam siơ̆u bơta sền gròi, gròi sền tơl làm bơh cau dờng dê mờ uă ngan kơnòm dềt ờ gĭt re dà.

Ala mat gơnoar atbồ, mpồl cau tus còp hìu bơnhă geh oh kòn chơ̆t bŭ dà

Tềng đap broă tàm ù tiah càr dê sùm gơlik geh ală dơ̆ chơ̆t bŭ dà tàm kơnòm dềt, ồng  Vũ Văn Đam, Phó Kuang atbồ Phòng sền gàr, sền gròi kơnòm dềt mờ ring bal ùr klau, Sở Lao động,Thương binh mờ Xã hội càr Kon Tum pà gĭt, mpồl lơh broă tơnguh broă lơh mblàng yal mờ kung neh cribơyai bal mờ càr đơng lam bè broă do.

 Bol añ tơnguh rlau tai broă lơh mblàng yal nàng tơnguh uă bơta gĭt wă ai jơh hìu bơnhă, ală kơnòm dềt mờ jơh gùt mpồl bơtiàn in bè broă sơm bat tê bal sền gàr kơnòm dềt tàm broă rcang sơn dră chơ̆t bŭ dà. Càr kung geh sră nggal sồr UBND ală kơnhoàl, ƀòn dờng pal kờp sền wơl ală tiah geh dà dờng, tơnau dà, dà croh ờ hềt geh top kbàng tơngkah lài là pal crăp kbàng tơngkah lài là tiah ngòt rơngơ̆t. Kung mblàng yal tơnguh uă bơta gĭt wă ai làng bol in kung bè là ală cau tờm atbồ ală tơnau dà ngòt rơngơ̆t.

Bal mờ broă lơh mblàng yal tơnguh uă bơta gĭt wă bè rcang sơn dră chơ̆t bŭ dà ai kơnòm dềt in, gơnoar atbồ mờ gah lơh broă geh gơnoar càr Kon Tum kung gam lơh pràn broă bơto re dà ai kơnòm dềt in. Mơya, cồng nha kung gam ờ hoan geh ngan sơl tài bơh tàm ù tiah càr dê geh ết ngan tơnau re dà tàm tŭ jơh ală tơnau re dà tàm ală hìu bơsram bơh gah bơto bơtê dê atbồ den gam tàm bơta ờ tơl priă jền nàng mut ngui.

Cau cih Khoa Điềm- Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định