Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 16/6/2021

VOV4.K’ho- Ờ mìng dô mpồn ờ lơh jat broă sền gròi kòp Covid-19, Phan Trọng Hậu gam lơh 2  nă Kảnh sát gùng lòt tŭ gơtìp ting kŭp. Broă do gơlik geh tàm anih gròi sền kòp Covid-19 sồ 2 bơh càr Kon Tum lơh tàm Anih ơm rlô jơng tàm gùng koèl kơh Lò Xo- gùng Hồ Chí Minh (kơi sồ  sồ 1414 + 600), gơl ñrùh dà Đăk Chè, gơwèt thôn Măng Khênh, xã Đăk Man, kơnhoàl Đăk Glei.

Phan Trọng Hâụ gơtìp kŭp kơryan

Phan Trọng Hậu, 29 sơnam, ơm tàm Tây Ninh lòt tàm gùng Hồ Chí Minh mờ rơndeh măy ƀàng sồ 60B4- 46481 lòt bơh kơnhoàl Phước Sơn, càr Quảng Nam rê tàm kơnhoàl Đăk Glei, càr Kon Tum. Tơnơ̆ tŭ lơh 2 nă Kảnh sát gùng lòt, Hậu gơtìp 2 nă ling bal mờ Kuang àng xã Đăk Man kŭp kơryan. Tŭ do Kuang àng kơnhoàl Đăk Glei, càr Kon Tum gam ai jơnau đơs bơh cau do dê mờ lơh loh broă do.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định