Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 16/6/2021

VOV4.K’ho- Mho ngai 15/6, di dơ̆ tơngkah kir sơnrai 96 nam Ngai Sră băo Kăc màng Việt Nam (21/6), tàm Hìu lơh broă Quốc hội, Văn phòng Quốc hội neh tìp mat mờ lơh broă mờ Kuang bàng ala mat ală anih lơh băo.

Tus bal mờ đơs tàm dơ̆ tìp mat, ồng Vương Đình Huệ- Chủ tịch Quốc hội đơs ngan gơnoar broă bơh sră băo dê tàm broă lơh bơh Quốc hội là kuơ màng uă ngan. Là anih lơh broă làng bol pồ, anih lơh broă ala mat jơnhoa ngan rlau jơh bơh Làng bol gùt lơgar dê, jơh ală jơnau yal bè mpồl lơh broă, broă lơh bơh Quốc hội dê ờ gơ tùi tus mờ cau tĕ khà mờ làng bol gùt lơgar mờ làng bol he ơm tàm lơgar ndai ờ dilah ờ geh bơta tă pơgồp bal bơh ală anih lơh broă thông tấn sră băo dê. Bơh sră băo, cau tĕ khà sền gròi broă lơh bơh Quốc hội mờ sơlơ̆u wơl, ală “phan bơna” bơh Quốc hội dê bè lơh gơs adat boh lam, sền gròi mờ lơh nền ală broă kuơ màng bơh dà lơgar dê kung ờ gơtùi gơ lòt mut tàm rài kis dilah rài kis ờ mut tàm ală broă lơh bơh Quốc hội dê. Ring bal mờ ală jơnau đơs bơh Kuang đơng lam bồ ală anih lơh băo, tàm tơngai tus, Chủ tịch Quốc hội đơs ngan, broă lơi geh kuơ ai bơt bơtàu dà lơgar in mờ sền gàr  rài kis làng bol in, di mờ gùng dà broă lơh bơh Đảng, adat boh lam bơh Dà lơgar, geh kuơ ai làng bol in den sră băo pal tơrgùm mblàng yal.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định