Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 21/4/2021

VOV4.K’ho - Ngai 19 nhai 4, Chủ tịch UBND càr Dak Nông ồng Nguyễn Đình Trung neh tơlĭk Chỉ thị tơnguh broă atbồ, sền gàr mờ tơnguh bơtàu brê.

Jăt mờ hơ̆, Sở Nông nghiệp mờ Phát triển Nông thôn càr, đơng lam đah sền gàr brê lơh jăt nền nòn broă sền gàr brê ngai kung bè mang, tàm hơ̆ uă ngan là tơngai kàl prang uă, di tàm dơ̆ lơh chờ; bơyai lơh ai mpồl lơh broă, phan lơh broă tŭ lơi kung rơcang lài sơndră, tŭ ồs sa brê gơtìp; sùm sền gròi jơnau yal lài ồs sa brê tàm anih yal tơngĭt lài bơh gah do dê nàng sền gròi, gŏ gờñ tiah gơtìp ồs sa brê.

Mpồl sền gàr brê tơnguh broă sền gròi nàng gŏ, kơrian mờ bơsong di tŭ ală broă lơh tìs mờ adăt sền gàr brê bơh tàm ală tiah; bơyai lơh ai mpồl lơh broă ală gah, kơrian, jòi ni sơna, jŏ ngai tàm ală tiah gơtìp uă.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định