Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 3/6/2020

VOV4.K’ho- Kuang atbồ tiah lơh broă bơh Mpồl lơh sơnơm dunia tàm châu Mỹ, mò Carissa Etienne ngai òr (02/6) pà g^t, khà cau gơtìp kòp Covid-19 tàm tiah do gam gơguh uă, mờ mờr 3 tơlăk nă cau geh dờp neh gơbàn kòp do.

Đơs tàm dùl dơ\ pơrjum ờ jo\ tàm càr lơgar Washington, lơgar Mỹ, mò Carissa Etienne tơl^k nùs nhơm kơ\p kờ`, geh pơn jăt tai lơh broă niam mờ lơgar Mỹ bu\ lah lơgar Mỹ neh yal bơr ơm ờ dong kờl mpồl lơh sơnơm dunia (WHO). Mờ lam sồr ală lơgar tàm tiah do ba` pờ mpồng broă lơh sa gờ` ir mờ broă pleh mờ tơrgùm gal cau là kờ` ngan tàm bơta cau gơtìp kòp Covid-19 gam gơguh uă.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định