Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 15/6/2021

VOV4.K’ho- Ồng Tayyip Erdogan- Kuang ătbồ lơgar Thổ Nhĩ Kỳ pa hòi jà ồng Joe Biden- Kuang ătbồ lơgar Mỹ ngui tŭ tơngai niam tìp măt tơn tàm Pơrjum kuang bàng kấp dờng màng mpồl NATO nàng jòi gùng lơh niam wơl bơta gĭt gơ̆p đah 2 lơgar.

Kuang đơng lam bồ lơgar Thổ Nhĩ Kỳ tơlik nùs nhơm gơn kơnờm, là bơh dơ̆ tìp măt dơ̆ do, 2 gah gơtùi sơrbì tĕ ală bơta ờ ring bal tàm tơngai lài do, tàm hơ̆ geh: ală dơ̆ tàm pơndang rềp ndo gơrềng tus broă lơgar Thổ Nhĩ Kỳ blơi phàu ồs S-400, lơgar Nga dê. Lài mờ tŭ lòt gùng tus bal dơ̆ pơrjum bơh NATO dê, ồng Tayyip Erdogan kung đơs sùm là, dơ̆ tìp măt mờr tus đah ồng mờ Kuang ătbồ lơgar Mỹ pal jăt tàm “gùng dà tìp măt ờ duh sồr pal geh bơta lơi”, hơ̆ là Mỹ ờ gŏ geh jơnau sồr lơi lài. Lài hơ̆, tàm nhai 4 pa do, Kuang ătbồ lơgar Thổ Nhĩ Kỳ mờ Kuang ătbồ lơgar Mỹ neh geh tŭ geh dơ̆ cribơyai tàm điện thoại bơh sơnrờp kờp bơh tŭ ồng Joe Biden ngan ngồn dờp ăt gơnoar broă.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định