Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/6/2021

VOV4.K’ho- Đơs di tơngkah 80 nam ngai bol phát xít sò tơm Liên Xô (22/6/1941), Kuang atbồ lơgar Nga ồng Vladimir Putin neh jờng rơ ală cau ling khin cha jak chài tàm rài lơh dunia dơ̆ 2, mờ kung hòi jà lơh ngan sơlơ sền gàr lơngap lơngai châu Âu. Pơgap mờ do tòm 80 sơnam, ngai 22/6/1941, Đức Quốc xã sò tơm Liên Xô mờ ờ geh jơnau yal bơr tam lơh, sơnđờm ai dơ̆ tam lơh sền gàr dà lơgar dờng màng bơh ală jơi bơtiàn kòn cau Xô Viết dê neh tơngklàs châu Âu bơh bol Phát xít.

Lài hơ̆, tàm jơnau cih ai sră ƀău jat poh Thời Đại bơh lơgar Đức dê, Kuang atbồ lơgar Nga ồng Vladimir Putin đơs nền, bulah geh ală broă lơh ngan kờñ cih wơl kah yau, mơya bơta geh ngan là ală cau ling Liên Xô neh lam lơh kơnòl tơngklàs dờng màng ngan.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định