Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 24/6/2021

VOV4.K’ho- Gơnoar atbồ càr lơgar Moscow, lơgar Nga pa sồr ală hìu drơng broă ñô sa mìng geh gơnoar dờp ală năc neh cĭt sơnơm vaccine kơryan kòp Covid-19 halà neh bơtàu tơnguh miễn dịch tơnơ̆ tŭ bơtờp kòp.

Làng bol kờñ tus ală anih drơng tăc dà kơphê, hìu drơng broă ñô sa pal gàr niam là khi neh geh cĭt sơnơm vaccine, neh bơtờp kòp Covid-19 tàm pơgap 6 nhai do halà neh geh xét nghiệm kòp Covid-19 tàm pơgap uă ngan rlau jơh là 3 ngai lài hơ̆. Jơnau yal ai tơlik tàm tơngai lơgar Nga gam pal kong mờ bơta gơguh ală cau bơtờp kòp Covid-19. Chính phủ lơgar Nga đơs là, jơnau gơbàn bơh dơ̆ bơtờp kòp pa geh bơh 2 poh do là tài bơh jơi virus tam gơl să pa Delta geh sền gŏ dơ̆ sơnrờp tàm lơgar Ấn Độ mờ bơta lơyài bơh broă cĭt sơnơm vaccine dê. Mìng tàm ngai 22/6, Nga geh rlau 16 rơbô 700 nă cau bơtờp kòp pa mờ rlau 500 nă cau chơ̆t pa tài bơh kòp Covid-19.

Cau mblàng K’Hạnh

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định