Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 14/5/2021

VOV4.K’ho- Lơh sa châu Âu dê digơlan geh bơtàu tơnguh wơl ndrờm bè khà lài mờ dơ̆ tung lơtăng tàm nam 2022. Do là jơnau yal lài geh Ủy ban châu Âu dê yal tàm tŭ bơta kòp dờng Covid-19 neh lơh rài lơh sa dunia mờ châu Âu gơmù uă ngan rlau jơh tàm uă nam do.

Jăt ồng Paolo Gentiloni Kuang geh jơng tàm Ủy ban châu Âu bè lơh sa, đơs “huềng jù” Covid-19 gam rơhời lik dô bơh ală rài lơh sa châu Âu, bulah bơta pơhìn bè gơrềng kung gam geh sùm sơl. Bè, jăt jơnau yal lài bơh Ủy ban châu Âu dê, jơh ală rài lơh sa châu Âu geh gơguh 4,2% tàm nam do mờ 4,4% tàm nam 2022, jơnhoa rlau uă pơndrờm mờ khà 3,8% geh yal tàm dơ̆ yal lài tàm nhai 2 pa do.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định