Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 3/6/2020

VOV4.K’ho – Đơs tàm dùl dơ\ pơrjum [a\u pah ngai tàm Geneva, lơgar Thụy Sĩ, Kuang atbồ Mpồl lơh sơnơm dunia (WHO) đơs nền, WHO kờ` pơn jat tai lơh broă bal mờ lơgar Mỹ.

Kuang atbồ WHO đơs ngan, dunia bơh jo\ neh geh dờp kươ bơh bơta tus bal lơh broă bal pràn ngan mờ Chính phủ bal mờ làng bol lơgar Mỹ. Jat kuang atbồ WHO đơs, bơta tă pơ gồp mờ bơta sơ mah sơ mài bơh Chính phủ mỹ mờ làng bol dê gơ wèt mờ pràn kơldang să jan gùt plai ù tàm nđờ jơt nam do là kươmàng ngan mờ bơta do neh lơh gơlik bơta krơi is dờng ngan bè pràn kơldang să jan mpồl bơtìan tàm gùt dunia.

Ală jơnau yal bơr bơh Kuang atbồ WHO dê geh đơs mìng 2, 3 ngai tơ nơ\ tu\ Kuang atbồ lơgar Mỹ, ồng Donald Trump yal jơnau kờ` tơn jơh git gơp lơh broă bal mờ WHO.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định