Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/7/2021

VOV4.K’ho- Ngân hàng dunia (WB) pa yal broă dong kờl pa, ai gơnoar ală lơgar rƀah in blơi tai sơnơm vaccine kơryan kòp Covid-19 bơh broă lơh tàm pà bal vaccine gùt plai ù (COVAX), bơdìh mờ khà dong kờl neh geh dờp. Jat jơnau yal, broă lơh dong kờl pa bơh WB dê geh lơh jat tàm jơnau ring bal tam pà bal priă jền bơh COVAX dê gam geh tŭ do, nàng kờñ tăc tơl khà ding vaccine nàng cĭt tơl làm ai 250 tơlak nă cau tàm 92 dà lơgar geh priă lơh geh ờ uă mờ lơgar lơh geh priă dimơ, tàm pơgap tơngai bơh lồi nam 2021 tus nggùl nam 2022 tus do.

Ngui bơnah dong kờl bơh Ngân hàng dunia mờ ală ngân hàng bơtàu tơnguh ndai, COVAX pà gĭt, geh blơi vaccine bơh ală cau lơh gơlik jat tàm kờp jơh jơnau kờñ bơh ală lơgar dê. Jơnau yal dong kờl pa bơh WB geh ai tơlik tàm tơngai dunia neh geh kờp jơh rlau 95 tơlak nă cau bơtờp kòp Covid-19 mờ mờr 4 tơlak nă cau chơ̆t, tàm hơ̆ uă lơgar gam pal kong mờ bơta bơtờp kòp pa tài bơh geh mat bơh virus jơi tam gơl să pa ngòt rơngơ̆t Delta.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định