Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 15/6/2021

VOV4.K’ho - “Pal pơn jăt tai lơh niam wơl pơrjum dơ̆ sơnrờp bơh Quốc hội khoă 15 di jăt gùng dà tơmù tŭ jơ sền jơnau yal, tơnguh tŭ jơ sền jơnau yal lùp sền di pal, nàng ală kuang bàng Quốc hội geh tŭ jơ sền wơl mờ pơgồp jơnau đơs”.

Do là jơnau đơs tờm bơh Chủ tịch Quốc hội ồng Vương Đình Huệ dê tàm pơrjum bè broă rơcang pơrjum dơ̆ sơnrờp, Quốc hội khoă 15 geh Ủy ban Thường vụ Quốc hội bơyai lơh mho òr (14/06), tàm Hà Nội. Jăt kờp dŭ, pơrjum dơ̆ sơnrờp, Quốc hội khoă 15 geh tơngai pơrjum là 11 ngai nggùl lơh broă. Tàm hơ̆, Quốc hội ai 5 ngai broă lơh kuang bàng, ai 4 ngai nggùl nàng sền wơl ală jơnau yal mờ ờ uă tơngu me ndai mờ nggùl ngai ai broă pơrjum rơcang lài in; sơn đờm mờ tơn jơh pơrjum 1 ngai mờ rơcang lài nggùl ngai. Tàm dơ̆ pơrjum, ală kuang bàng tàm Ủy ban Thường vụ Quốc hội ring bal dơ̆ sơn đờm pơrjum dơ̆ sơnrờp, Quốc hội khoă 15 geh bơyai lơh tàm ngai 20 nhai 7 tus.

Tài do là pơrjum sơnrờp mờ geh uă broă là lơh jăt broă lơh kuang bàng, pal pơrjum pờ tàm internet. Tàm hơ̆, geh di pơgăp 500 nă kuang bàng. Den tàng, ală kuang bàng tàm Ủy ban sồr: Pal rơcang ai broă sơndră mờ kòp Covid-19 nền nòn. Kung tàm mho òr (14/06), ală kuang bàng tàm Ủy ban Thường vụ Quốc hội kung pơgồp jơnau đơs bè kờp dŭ broă sền gròi bơh Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nam 2022.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định