Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/4/2021

VOV4.K’ho- Mpồl lòt sền, sền gròi bơh Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Mpồl duh broă tĕ khà dà lơgar bơh Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Kuang àng,  Ủy viên Mpồl duh broă tĕ khà dà lơgar lơh Kuang atbồ mpồl neh lòt sền, sền gròi broă lơh tĕ khà Kuang bàng Quốc hội khoá 15 mờ Kuang bàng Hội đồng Nhân dân ală kấp tàm ƀòn dờng Đà Nẵng. Lơh jat Nghị quyết sồ 119 bơh Quốc hội dê bè lơh tơrlòng lài broă lơh lơh broă gơnoar atbồ tiah drà mờ bàr pe cơ chế, broă lơh krơi is bơtàu tơnguh ƀòn dờng Đà Nẵng ờ bơyai lơh tĕ khà Kuang bàng Hội đồng Nhân dân kấp quận, sơnah ƀòn, mìng tĕ khà Kuang bàng Quốc hội mờ Hội đồng Nhân dân ƀòn dờng, kơnhoàl Hòa Vang bal mờ 11 xã bơh kơnhoàl Hòa Vang dê.

Mpồl lòt sền, sền gròi bơh Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Mpồl duh broă tĕ khà dà lơgar lòt sền broă lơh tĕ khà tàm Đà Nẵng

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Kuang àng, Ủy viên Mpồl duh broă tĕ khà dà lơgar đơs là, ƀòn dờng neh lơh sir mờ tơngai rơndap tap sèng, sră nggal jơnau sồr ală broă lơh pơrjum cribơyai, lĭp sră cih mat cau tĕ khà, bơsong jơnau yal yă bơh làng bol dê, mblàng yal, gàr niam bơta lơngap lơngai, rơndap tap sèng mờ rcang sơn dră kòp Covid-19. Đại tướng Tô Lâm sồr ƀòn dờng Đà Nẵng tơrgùm broă lơh gàr niam bơta lơngap lơngai, rơndap tap sèng tàm tơngai bơyai lơh tĕ khà, tờm ngan là ngai tĕ khà mờ tơnơ̆ ngai tĕ khà.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định