Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 16/6/2021

VOV4.K’ho- Tàm pơrjum dơ̆ 57 bơh Ủy ban Thường vụ Quốc hội dê, ai jơnau đơs tă pơgồp bal bè jơnau yal sền sơwì cồng nha lơh geh lơh jat broă rơndap lơh bơtàu tơnguh lơh sa- mpồl bơtiàn mờ kes priă dà lơgar 6 nhai nam 2021 geh bơyai lơh ngai 15/6, ală Kuang bàng Ủy ban sồr: Jơnau yal bơh Chính phủ dê pal đơs loh làng tai bè lam lơh bơnah dong kờl 62 rơbô tơmàn đong ai ală cau kong gơrềng tài bơh kòp dờng Covid-19 in kung bè ală bơnah dong kờl ndai, bơh hơ̆ lơh bơnàng jă ai broă ai ngui ală broă lơh dong kờl ndai in tàm tơngai tus.

Đơs tơn jơh Pơrjum dơ̆ 57 bơh Ủy ban thường vụ Quốc hội, ồng Vương Đình Huệ- Chủ tịch Quốc hội sồr: tơnơ̆ pơrjum, ală anih lơh broă, mpồl lơh broă geh gơrềng mhar kơlôi sơnơng, iăt kơno niam jơnau đơs tă pơgồp bơh tơl tơngume tàm ală dơ̆ pơrjum dê nàng lơh sir sră nggal mờ kờp dŭ broă lơh Pơrjum dơ̆ 1 Quốc hội khoá 15. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kung lơh nền lơh jơh jơh ală broă lơh Kuang bàng den hơ̆ sồng lơh ală tơngume ndai tàm Pơrjum dơ̆ 1 Quốc hội khóa 15 dê.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định