Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/6/2021

VOV4.K’ho- Ủy ban châu Âu (EC) tàm ngai 21/6 yal sền swì ring bal broă rơndăp lơh bơh Chính phủ lơgar Áo dê kờp priă 3 tơmàn 500 tơlak euro nàng kờñ bơtàu tơnguh wơl lơh sa tơnơ̆ tơngai gơbàn kòp Covid-19 mờ tam gơl tus dùl rài lơh sa tơlir rlau mờ lơh mờ sồ uă rlau.

Jăt mờ hơ̆, broă rơndăp lơh bơtàu tơnguh wơl lơh sa geh ai ngui tus jơh nam 2026, nggùl tàm khà do geh pà bơh broă lơh dong kờl mờ ai càn tơn. Ală bơnah dong kờl digơlan sơnđờm geh ai priă jền bơh nhai 7 tus. Mờ broă rơndăp lơh do, Chính phủ lơgar Áo kờp dŭ lơh sa lơgar do dê geh gơguh 3,4% tàm nam do.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định