Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/6/2022

VOV4.K’ho- Drim ngai 27/06, ồng Trần Quang Phương, Phó Củ tịc Quốk hội neh lơh broă mờ kwang đơng lam bồ càr Khánh Hoà bè broă lơh bơsong jơnau yă.

Anih bơyai lơh broă

Jat jơnau yal, bơh nam 2016 tus nam 2021, jơnau yă tàm ù tiah càr Khánh Hoà dê gơguh uă rlau 150% pơndrờm mờ 5 nam lài do. Tơngai do geh rlau 6 rơbô 600 pang sră yă, tàm hơ̆ geh 70% là pang sră yal yă, gam wơl là pang sră yal khài. Jơnau tờm là tài bơh càr Khánh Hoà gam lơh uă rơndap broă lơh dờng, khà hìu bơnhă làng bol, bă ù gơtìp gơrềng uă mơya jơnau sồr bè broă lơh, tơm wơl priă jền ờ hềt lơh di mờ bơta geh ngan. Tàm tŭ hơ̆, broă atbồ dà lơgar bơh gơnoar atbồ ƀòn lơgar ờ hềt niam; bàr pe anih lơh broă, mpồl lơh broă bơsong sră yă bơh làng bol dê ờ hềt di tŭ. Tơngai bơh nam 2016 tus nam 2021, càr Khánh Hoà neh wă mờr 13 rơbô nă làng bol, mờ mờr 9 rơbô 800 broă, tàm hơ̆ geh 133 mpồl uă cau, khà broă gal cau kal ke ngan.

Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định