Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/6/2022

VOV4.K’ho-Wèt tus Pơrjum dờng cau ala mat gùt lơgar dơ̆ 12 bơh Đoàn Ơruh pơnu Kộng sản Hồ Chí Minh tơngai pa do, Ƀan Ƀí thư Đoàn Dà lơgar neh bơyai lơh uă broă lơh geh kwơ. Tàm hơ̆, geh ală pơrlòng bơceh lơh pơrya mùl gŏ (logo), jơnau đơs crih tờm bơh Pơrjum dờng dê mờ bơceh jơnau rùp pơn jờng mblàng yal Pơrjum dờng Đoàn gùt lơgar dơ̆ 12.

Dơ̆ pơrlòng bơceh lơh pơrya mùl gŏ Pơrjum Đoàn gùt lơgar dơ̆ 12 lam lơh gơ hòi gơ jà rlau 200 nă cau bơceh jơnau mờ 368 jơnau cih pơyoa tus bal pơrlòng. Jat jơnau sồr, jơnau cih tus bal pơrlòng pal tơngŏ geh bơta dờng màng, kwơ màng bơh Pơrjum dờng Đoàn gùt lơgar dê; đơs ngan ală nùs nhơm pơn rơ jak bơh ơruh pơnu dê là bơta kơ̆p kờñ, lơh lài, khin cha, kơ̆ nùs, tam klăc bal, bơceh pa, bơtàu tơnguh; Ràng tơlik geh rài kah yau crơng gơs mờ bơtàu tơnguh bơh Đoàn Ơruh pơnu Kộng sản Hồ Chí Minh dê. 

Jơnau đơs crih “Gơnoar tờm ơruh pơnu dê” jơnau đơs crih tờm bơh Pơrjum dờng Đoàn gùt lơgar dơ̆ 12 dê

Mpồl bơyai lơh neh sac rơ wah jàu 1 khà 1, 1 khà 2, 1 khà 3, 4 khà pơn jờng mờ dùl nă cau bơceh cih geh uă jơnau cih. Tàm hơ̆, khà 1 geh jàu jơnau cih bơh cau cih Vũ Hồng Quân in, ơm tàm Hà Nội. Jơnau cih khà 1 geh Mpồl sền sơ wì jờng rơ geh jơnau bơceh pa uă, ƀuơn, pa, rơndap jơnau cih niam, gơtùi lơh phù hiệu lĭp tàm dàng tơh, mòn lơh tàm uă phan mờ lơh tàm uă phan ndai.

Cau cih Vũ Hồng Quân, cau cih lơh geh khà 1 đơs: Ràng tơlik mùl gŏ bơh añ dê geh ai bơh rùp đar sềm tơngŏ bơta kơ̆p kờñ brồ guh bơh Đoàn ơruh pơnu dê, kung bè bơta jơh nùs bơh rơnàng kơnòm să lòt tus tơl tiah bơh Dà lơgar dê. Kơlôi sơnơng sơn rờp tŭ lơh jơnau lơh do là dà tơlir bơh Đoàn ơruh pơnu dê, dà bơh bơta kơ̆p kờñ, bơta gơn kơnờm, hơ̆ kung là dà bơh rơnàng kơnòm să dê, dà ala mat ai bơta kơ̆p kờñ bơh rơnàng kơnòm să dê den añ ngui dà tơlir lơh tờm ai logo do in.

Jat Ƀí thư Đoàn Ơruh pơnu Kộng sản Hồ Chí Minh dà lơgar ồng Nguyễn Tường Lâm đơs: Logo lơh geh khà 1 là pơttya mùl gŏ ngan ngồn bơh Pơrjum Đoàn gùt lơgar dơ̆ 12 mờ geh yal tàm ală gah yal tơngĭt jơnau mờ nền tảng sồ bơh tŭ do dê. Ồng Nguyễn Tường Lâm đơs: Logo do geh ngui sùm, bơh tŭ do tus di tŭ geh bơyai lơh Pơrjum dờng mờ tơnơ̆ dơ̆ pơrjum dờng. Bol añ kung lam lơh uă broă lơh lơh pràn broă lơh mblàng yal bè logo lơh gơlik geh bơta lơh broă bal bơh đoàn viên gơwèt mờ phan mờ bol he sac rơwah ngai do. Bal mờ ala logo Pơrjum dờng Đoàn ơruh pơnu bơh yau do geh là logo pơrjum dờng Đoàn gùt lơgar mờ pơn jat hơ̆ tai là tàm jơh tơngai lơh broă dơ̆ 12 pơn jat tai ngan ngồn logo do geh pơn jat tai geh ngui tàm uă broă lơh bơh Đoàn dê.

Logo Pơrjum dờng Đoàn dơ̆ 12

Pa do, Ƀan Ƀí thư Đoàn Ơruh pơnu Kộng sản Hồ Chí Minh dà lơgar kung neh yal jơnau đơs crih tờm bơh Pơrjum dờng Đoàn gùt lơgar dơ̆ 12. Mơkung pà khà jờng mờ yal tơngĭt làm uă 11 jơnau đơs crih lơh geh khà A mờ pà bằng khen mờ sră dờp ai cau cih 29 jơnau đơs crih lơh geh khà B in. Jat hơ̆, jơnau đơs crih “Gơnoar broă tờm ơruh pơnu dê” là jơnau cih geh Mpồl duh broă đơs crih tam ya đơs mờ Ƀan Ƀí thư Đoàn dà lơgar neh ring bal sac rơ wah là jơnau đơs crih tờm bơh Pơrjum dờng Đoàn gùt lơgar dơ̆ 12 in. Jơnau đơs crih mờ bơnah jơnau cih bơh cau cih Quản Văn Hải dê, Gùng đơs crih bơh Quang Huy mờ ală akhar tàm bơrlŭ bal mờ gùng đơs crih lơh gơs jơnau đơs cih gơlơh di mờ rơnàng kơnòm să, ngăc ngar mờ bềng bơta pơn iờ să ngan. Cau bơceh jơnau đơs crih Quang Huy ala mpồl cau cih đơs: bulah cau cih bơnah jơnau ờ di là dùl nă cau bơceh jơnau nrĭ mờng chài, mơya mờ dùl nă cau geh bơta mờng chài lơh kwang bàng Đoàn, cau cih jơnau đơs crih geh jơnau nrĭ niam nàng lơh gơlik gùng đơs crih mờ phối khí ai jơnau đơs crih in.

Cau bơceh jơnau đơs crih Quang Huy đơs: Añ neh jờng rơ rùp hin ơruh pơnu Kộng sản Hồ Chí Minh mờ gùng đơs crih lơbơn niam, bơh sơn rờp bềng bơta ki ngàm, pơn iờ să, mờ tơnơ̆ hơ̆ là jơnau cih rơnàng kơnòm să ngac ngar mờ bềng nùs nhơm lam lài bơh rài pa dê.

Mpồl bơyai lơh neh dờp geh 131 jơnau đơs crih bơh 126 nă cau cih ờs mờng mờ ờ ờs mờng bơh 43 càr, ƀòn dờng tàm gùt lơgar. Do là ală jơnau bơceh cih pa, geh yal ală bơta geh tàm rài kis pah ngai mờ pơgồp bal mờ tơngume broă lơh Đoàn mờ srơh ơruh pơnu, kơnòm pa tàu mờ kơnòm dềt tơngai tŭ do dê. Tàm broă lơh, Mpồl bơyai lơh kung neh jàu khà A mờ khà B ai cau cih bơh 40 jơnau đơs crih in. Cau bơceh cih jơnau đơs crih Doãn Nguyên, cau tàm mpồl Duh broă đơs crih tam ya đơs: Ală jơnau cih tus bal dơ̆ do jờng rơ uă gơnoar broă, bơngă bơh Đoàn Ơruh pơnu Kộng sản Hồ Chí Minh dê tàm Ơruh pơnu, kơnòm pa tàu mờ mpồl bơtiàn, pơn jờng nùs nhơm tam klăc bal, lam lài, dong kờl is bơh ală rơnàng ơruh pơnu tàm broă bơt bơtàu mờ sền gàr dà lơgar.

Cau bơceh cih jơnau đơs crih Doãn Nguyên đơs: Jơnau yal tàm jơnau cih dê loh làng ngan, là gùng rài kis dê bè bơta mut lơh broă bơh ală rơnàng ơruh pơnu tŭ do dê, geh kơnòl gơwèt mờ dà lơgar loh làng ngan, mìng tơrgùm lơyah ngan tàm bơh 4 tus 5 phuk den akhar geh sac rơ wah nền ngan. Do là bơceh niam bơh dơ̆ hòi jà dơ̆ do dê.

Tơnơ̆ dơ̆ yal mờ jàu khà jờng dơ̆ pơrlòng, Mpồl bơyai lơh lam lơh dơ̆ pơrlòng “Gùng đơs crih rơnàng kơnòm să dê”, hòi jà ală cau chài tiơng pơn rơ lơh jơnau đơs crih ngan ngồn bơh Pơrjùm dờng dê, lơh geh tiah tàm pơrlòng bơh ơruh pơnu dê gờm chờ Pơrjum dờng Đoàn gùt lơgar dơ̆ 12 tàm ală bơnàng jă mpồl bơtiàn.

Bal mờ hơ̆, tơngai pa do, Đoàn Ơruh pơnu Kộng sản Hồ Chí Minh dà lơgar bơyai lơh dơ̆ pơrlòng bơceh lơh rùp pơn jờng mblàng yal Pơrjum dờng Đoàn gùt lơgar dơ̆ 12. Jơnau cih tus bal pơrlòng jat sền, tơlik geh tơngume mờ nùs nhơm Pơrjum dờng cau ala mat gùt lơgar Đoàn Ơruh pơnu Kộng sản Hồ Chí Minh dơ̆ 12 bè: bơta dờng màng, kwơ màng bơh Pơrjum dờng Đoàn gùt lơgar dê; đơs ngan ală nùs nhơm pơn rơ bơh ơruh pơnu dê; jơnau kờñ, kơnòl broă bơh mpồl Đoàn mờ ơruh pơnu Việt Nam dê tàm tơngai pa; kah yau crơng gơs mờ bơtàu tơnguh bơh Đoàn Ơruh pơnu Kộng sản Hồ Chí Minh; bè bơngă, gơnoar mờ ală tă pơgồp bơh Mpồl Đoàn Ơruh pơnu Kộng sản Hồ Chí Minh mờ rơnàng kơnòm să tàm lơgar dê tàm broă lơh bơt bơtàu mờ sền gàr dà lơgar.

VOV Tây Nguyên tơrgùm- Cau mblàng K’Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định