Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 17/5/2022

VOV4.K’ho- Mho ngai 16/5, tàm Hìu lơh broă Đảng dà lơgar, Tổng Ƀí thư ồng Nguyễn Phú Trọng neh wă Kwang atbồ lơgar Hy Lạp mò Katerina Sakellaropoulo mờ Mpồl kwang bàng kâp dờng Cíñ phủ Hy Lạp tus lùp còp di dơ̆ lòt còp ngan ngồn lơgar Việt Nam.

Dơ̆ wă Kwang atbồ lơgar Hy Lạp bơh Tổng Ƀí thư ồng Nguyễn Phú Trọng dê

Tổng Ƀí thư ồng Nguyễn Phú Trọng jờng rơ Kwang atbồ lơgar Hy Lạp mò Katerina Sakellaropoulo mờ Mpồl kwang bàng kâp dờng Cíñ phủ Hy Lạp còp ngan ngồn mờ lơgar Việt Nam mờ nting bơr gờm chờ mò Katerina Sakellaropoulo geh pồ là ùr Kwang atbồ lơgar sơn rờp bơh Hy Lạp dê. Tổng Ƀí thư kung cribơyai mờ Kwang atbồ lơgar Hy Lạp bè ală cồng nha tam gơl pa, jơnau kờñ bơtàu tơnguh bơh Việt Nam dê mờ gùng dà lơh broă mờ lơgar ndai lơh tờm is, ring lơngai, lơh bơyô, lơh broă bal mờ bơtàu tơnguh; Việt Nam là bơyô, là lơgar lơh broă bal pin dờn ngan, là lơgar geh jơng geh kơnòl ngan bơh mpồl bơtiàn dunia dê, rơcang lài, jơh nùs mut gơ rờm bal dunia. 2 nă kwang đơng lam bồ kung ring bal sơlơ tơnguh git gơp cíñ trị, tơnguh bơta pơgồp bal, tàm dong kờl bal mờ gơp tàm ală dơ̆ cribơyai dunia.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định